• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Armia Karpaty w wojnie 1939 roku
No cover
Wojska Obrony Terytorialnej w aspekcie konfliktu hybrydowego : rozprawa doktorska
No cover
Determinanty bezpieczeństwa społeczności lokalnych południowo-wschodniego pasa przygranicznego Polski : rozprawa doktorska
No cover
Program studiów : studia podyplomowe : zarządzanie zasobami ludzkimi : forma studiów: niestacjonarne : okres studiów: 20120/2021
No cover
Operacje informacyjne w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska