• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Program nauczania kursu doskonalącego : projektowanie kursów zdalnych na poziomie zaawansowanym : (kod 8101144) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
No cover
Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD
No cover
Russian cyber operations : coding the boundaries of conflict
No cover
Instytucja świadka koronnego w systemie bezpieczeństwa publicznego : rozprawa doktorska
No cover
Collaborative cyber threat intelligence : detecting and responding to advanced cyber attacks at the national level