• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej
No cover
Organizacja systemu łączności 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej : rozprawa doktorska
Demokratyczne ideały a rzeczywistość : studium o polityce przebudowy
No cover
Budowa polskiego systemu obserwcji i śledzenia obiektów w przestrzeni kosmicznej : rozprawa doktorska
No cover
Cyberspace : risks and benefits for society, security and development