• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Program nauczania kursu doskonalącego : wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu zdalnym : (kod 8101143) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
No cover
Western strategic options in hybrid wars : the strategic room for manoeuvre in the 21st century
No cover
Collaborative cyber threat intelligence : detecting and responding to advanced cyber attacks at the national level
Obrona przed bronią masowego rażenia w operacjach połączonych : DD-3.8(B)
No cover
Military mission formations and hybrid wars : new sociological perspectives