• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Metawersum : jak internet przyszłości zrewolucjonizuje świat i biznes
Opis działań wojennych 1839 roku w północnym Dagestanie
Konteksty praktyczne i teoretyczne informacji w organizacji
Model funkcjonowania systemu logistycznego w procesie zapewnienia zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej
Marian Małowist i krąg jego uczniów : z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
 
Biblioteka StratCom
Rozpoznanie ze źródeł otwartych : DD-2.9(A)
Atlas myślenia dla menedżera : [nowy sposób myślenia i skutecznego porozumiewania się]
Środki masowego przekazu w kształtowaniu postaw patriotycznych w Polsce : rozprawa doktorska
Advances in human factors in cybersecurity : AHFE 2020 Virtual Conference on Human Factors in Cybersecurity, July 16–20, 2020, USA
Kultura bezpieczeństwa informacyjnego w środowisku walki o przewagę informacyjną
 
Akademia Sztuki Wojennej
Związki relacyjne na rynku zbrojeniowym
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność: bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo społeczne, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018
Album szkiców taktycznych
Brak okładki
Program nauczania kursu : proces audytu w obszarze ochrony danych osobowych : (kod 3101007)
Doskonalenie systemu informacyjnego zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu : rozprawa doktorska
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Metodologia strategii wojskowej : (studium)
Brak okładki
Ochrona lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji : praca magisterska
Brak okładki
Przygotowanie i prowadzenie ćwiczeń w wojskach obrony przeciwlotniczej
Brak okładki
Prowadzenie obrony : materiał studyjny
Brak okładki
Teleinformatyczne środki dowodzenia
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Information technology law : the law & society
Cyber law software and computer networks : contemporary decisions
Brak okładki
Cambridge handbook of surveillance law
Brak okładki
Cyber security risk management : complete self-assessment guide : practical tools for self-assessment
Routledge handbook of war, law and technology
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Ćwiczenie grupowe nr 506 : "operacja zaczepna frontu prowadzona wzdłuż wybrzeża morskiego z udziałem marynarki wojennej połączona z przegrupowaniem części sił frontu na dużą odległość" : (opracowanie metodyczne)
Brak okładki
Przemiany doktryny społecznej współczesnego katolicyzmu : (tendencje w kościele katolickim)
Brak okładki
Kształtowanie kultury pracy dowódczo-sztabowej słuchaczy ASG WP w procesie dydaktyczno-wychowawczym
Brak okładki
Działania bojowe wojsk lotniczych w operacjach obronnych prowadzonych w początkowym okresie wojny : rozprawa habilitacyjna
Brak okładki
Rozpoznanie na obszarze okręgu wojskowego : (skrypt)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store