• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Mściciel : ostatni snajper
Europejska unia bezpieczeństwa i obrony : struktury, wizje, perspektywy
Leksykon bezpieki : kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa (1944-1956). T. 1
Bezpieczeństwo przestrzeni współczesnych miast : przykład Wielkiej Brytanii
Zmiany koordynacyjnych zdolności motorycznych młodych mężczyzn podczas zajęć symulacyjnych szkołę przetrwania (survival) = Changes in coordination motor abilities of young men during survival school simulation training