• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Czy NATO ma wywiad? : wybrane problemy międzynarodowej współpracy wywiadowczej
Organizacja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe
Polska polityka europejska : idee, cele, aktorzy, rezultaty
Układ Piłsudski-Petlura w kontekście walki o kształt Europy Środkowej i Wschodniej
Stany nadzwyczajne jako trwały element bezpieczeństwa państwa : od historycznych rozważań do współczesnych rozwiązań