• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl




New items
Przygotowania obronne administracji publicznej w Polsce
Polityka etniczna Republiki Austrii
Studia nad geopolityką i biopolityką wybranych państw azjatyckich
Tworzenie ekoinnowacji
Wyzwania dla polskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. 3