• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Polska polityka europejska : idee, cele, aktorzy, rezultaty
Układ Piłsudski-Petlura w kontekście walki o kształt Europy Środkowej i Wschodniej
Jak budowaliśmy Rosję : polskie korzenie imperium
Bezpieczeństwo przestrzeni współczesnych miast : przykład Wielkiej Brytanii
Pozycja Polski w społeczności międzynarodowej, czyli Jak wzrastać na peryferiach Europy?