• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Organizacja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych : dokumenty
Szkolenie z międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych w resorcie obrony narodowej : DU-7.0.1(B)
Czy NATO ma wywiad? : wybrane problemy międzynarodowej współpracy wywiadowczej
Parlamenty dwuizbowe : wybrane zagadnienia