• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Kod Pythona w jednym wierszu : jak profesjonaliści piszą programy doskonałe
System zwalczania zagrożeń terrorystycznych w Republice Francuskiej i Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Birma : złota ziemia roni łzy : esej birmański
Od idei narodowej do niepodległości i suwerenności państwa. Studium tworzenia bezpieczeństwa narodów kaukaskich ery postsowieckiej : rozprawa doktorska
Społeczeństwo, w którym zwycięzca bierze wszystko : dlaczego garstka najbogatszych posiada o wiele więcej niż reszta z nas