• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Psychologiczne determinanty zarządzania w sytuacjach kryzysowych w wybranych instytucjach bezpieczeństwa
Przygotowanie wojsk do działania w obszarach zagrożenia improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi : DD-3.15.2(B)
Wyzwania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w nowych warunkach bezpieczeństwa
Kierowanie bezpieczeństwem narodowym
Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych : teoria i praktyka