• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Studia nad geopolityką i biopolityką wybranych państw azjatyckich
Zintegrowane zarządzanie we współczesnych organizacjach
Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa : wymiar europejski i krajowy
Bezpieczeństwo przestrzeni współczesnych miast : przykład Wielkiej Brytanii
Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych : teoria i praktyka