• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Wojskowa Temida : dyscyplina i sądownictwo wojskowe w Koronie w dobie wojen tureckich w dugiej polowie XVII wieku
Świadomość sytuacyjna a bezpieczeństwo i informacyjna ciągłość działania w organizacjach rozproszonych
Wielka Brytania wobec stanu wojennego w Polsce (1981-1983)
Bez kontroli uboli : listy małżonków
Think tanki w Europie Środkowej i Wschodniej