• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
1926-1929 : przemówienia, wywiady, artykuły
Zarys polityki cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej : casus Polski i RFN
1920 rok - wojna światów. 1,
Energetyka i jej przyszłość w państwach Kaukazu Południowego a stosunki międzynarodowe w regionie
Normy ubytków naturalnych materiałów pędnych i smarów : DU-4.21.3.10