• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Czy NATO ma wywiad? : wybrane problemy międzynarodowej współpracy wywiadowczej
Wojna zmieniła wszystko : Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w dobie wojny, okupacji i "wyzwolenia" (1939-1945). T. 1, T. 1,
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Droga do Niepodległej Rzeczypospolitej : przemyskie epizody = The road to independent Republic of Poland : Przemyśl episodes
Wybrane metody identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka w organizacjach lotnictwa cywilnego