• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Ideologiczne podstawy współczesnego bezpieczeństwa Izraela
Współczesne regionalizmy i separatyzmy polityczne oraz kulturowe w Europie Środkowo-Wschodniej
Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939-1945) : studium historycznoprawne
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów
Strategiczne przywództwo Amira Timura : komentarze do "Kodeksu"