• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Zasady planowania, opracowywania i wprowadzania dokumentów standaryzacji operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DA-01(B)
Niewidzialni : największa tajemnica służb specjalnych PRL
Prawnomiędzynarodowe aspekty katastrof naturalnych i antropogenicznych
Rola Polonii USA w kształtowaniu relacji polsko-amerykańskich w XX i XXI wieku
Bezpieczeństwo informacyjne państwa : wybrane problemy