• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Historia Edith : poruszające wspomnienia dziewczyny, która przetrwała II wojnę światową
Rozpad imperiów : kształtowanie powojennego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918-1923
Perspektywy wykorzystania otwartych źródeł informacji do zwalczania zorganizowanych grup przestępczych i terroryzmu : rozprawa doktorska
Wielka improwizacja : delegacja polska w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie w latach 1954-1973
Wpływ wykorzystania mediów społecznościowych w służbie propagandy ISIS na bezpieczeństwo i porządek publiczny : rozprawa doktorska