• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Gmina jako podmiot administracji świadczącej w zakresie usług niematerialnych
Studia nad geopolityką i biopolityką wybranych państw azjatyckich
Przygotowania obronne administracji publicznej w Polsce
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Statystyka społeczna : procesy społeczne, źródła danych i metody analizy