• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
War and peace in outer space : law, policy, and ethics
Specyficzne problemy eksploatacji sprzętu ratowniczego
Wspomnienia "Szarego"
Kierowanie bezpieczeństwem narodowym
Prawnomiędzynarodowe aspekty katastrof naturalnych i antropogenicznych