• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Dekompozycja współczesnego parlamentaryzmu
Konteksty praktyczne i teoretyczne informacji w organizacji
Metodyka oceny sytuacji skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych : DU-3.8.1.5(F)
Metawersum : jak internet przyszłości zrewolucjonizuje świat i biznes
Systemy ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe. T. 7
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
 
Biblioteka StratCom
Podstawy komunikacji społecznej
Współczesne systemy komunikowania
Otwarte przywództwo w czasach mediów społecznych : strategie wprowadzania otwartości w relacjach organizacji
Państwo niepodległe : twórcy - strategie - komunikacja społeczna
Komunikowanie społeczne w wojsku, diagnozowanie kompetencji interpersonalnych
 
Akademia Sztuki Wojennej
Organizacja systemu łączności 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność: bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo społeczne, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018
Zagrożenia ze strony pasażera dla bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego : rozprawa doktorska
Brak okładki
Zastosowanie modelu PDCA w procesach zarządzania w siłach zbrojnych : praca naukowo-badawcza : II.2.24.4.0
Brak okładki
Program kształcenia : Studia Podyplomowe Wojskowej Służby Zagranicznej : kierunek: Stosunki międzynarodowe, specjalność: Dyplomacja współczesna, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2016/2017
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Program nauczania : studia doktoranckie : dziedzina: nauki humanistyczne, dyscyplina: nauki o obronności, forma studiów: niestacjonarne
Brak okładki
Współczesne problemy edukacji dla bezpieczeństwa
Brak okładki
Brygada w osłonie operacyjnego rozwinięcia korpusu zmechanizowanego : ćwiczenie nr 143
Brak okładki
Aktuelle Probleme der Militaxr-strategii der Polnischen Armee : wykład wygłoszony na polsko-niemieckim seminarium w Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu w dniu 26.05.1993
Brak okładki
Wykorzystanie syntetycznych miar potencjału gospodarczo-obronnego w polityce i strategii bezpieczeństwa
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cyberspace and national security : threats, opportunities, and power in a virtual world
Brak okładki
Cyber crime
Brak okładki
language of cybersecurity
Brak okładki
International 'criminal' responsibility : antinomies
Brak okładki
GDPR : how to achieve and maintain compliance
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Eksperymentalny model symulacyjny przełamania obrony ppanc na szczeblu taktycznym
Brak okładki
iszczenie obiektów, sprzętu i środków materiałowych przy pomocy materiału wybuchowego i innymi sposobami ze szczególnym uwzględnieniem obiektów lotniskowych" : skrypt
Brak okładki
Ćwiczenie doskonalące nr 115/D : natarcie pułku z forsowaniem przeszkody wodnej : opracowanie metodyczne zajęcia nr 5 z taktyki WOPL
Brak okładki
Służba weterynaryjna Wojska Polskiego w latach 1936-1956 : rozprawa habilitacyjna. Część 2
Brak okładki
Metoda oceny efektywności działań bojowych wojsk w systemie obrony powietrznej kraju : opracowanie teoretyczne. Część 2
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store