• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w XXI wieku : księga jubileuszowa z okazji 10-lecia Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej
Zarys historii artylerii polskiej w strukturach wojsk lądowych od czasów najdawniejszych po współczesność
Bieszczady w PRL-u : wybrane reportaże
Prusy : pięć wieków
System zwalczania zagrożeń terrorystycznych w Republice Francuskiej i Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska