• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Załączniki do rozprawy: Svalbard w warunkach rywalizacji światowych mocarstw o wpływy w Arktyce w kontekście polskiej polityki bezpieczeństwa : rozprawa doktorska
Wyprawa kijowska 1920 roku
Dynamiken der Gewalt : Krieg im Spannungsfeld von Politik, Ideologie und Gesellschaf : festschrift für Bernd Wegner
Czynnik duchowy w rosyjskiej koncepcji bezpieczeństwa informacyjnego : rozprawa doktorska
Gospodarka cyfrowa : jak nowe technologie zmieniają świat