• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Wpływ jednostki wojskowej na rozwój lokalny powiatu węgorzewskiego w latach 1009-2015 : rozprawa doktorska
Zarys historii artylerii polskiej w strukturach wojsk lądowych od czasów najdawniejszych po współczesność
Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych
Normy ubytków naturalnych materiałów pędnych i smarów : DU-4.21.3.10
Wolność wypowiedzi w kampaniach wyborczych