• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Mekong przed końcem świata
O wojnie
Wielka ucieczka : zdrowie, bogactwo i źródła nierówności
Wprowadzenie do nauki o państwie, polityce i prawie
Zmiana klimatu : skutki dla polskiego społeczeństwa i gospodarki
 
Akademia Sztuki Wojennej
Funkcjonowanie Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych w Rzeczypospolitej Polskiej
Brak okładki
Program kształcenia : Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP : kod - 8101202, forma kursu: stacjonarny, okres kursu: 2016/2017
Brak okładki
Uwarunkowania funkcjonowania systemu ochrony granicy państwowej RP : praca naukowo-badawcza
Brak okładki
Poprawa efektywności funkcjonowania wojskowego systemu logistycznego poprzez implementacje innowacyjnych rozwiązań logistycznych z sektora cywilnego : praca naukowo-badawcza
Praktyczne i teoretyczne konteksty wykorzystania komponentów sił zbrojnych w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego
 
Akademia Sztabu Generalnego
Brak okładki
Koncepcja zwiększenia efektywności zabezpieczenia meteorologicznego działań lotnictwa : załączniki do rozprawy doktorskiej
Brak okładki
Przyszłe pole walki a osobowość oficera-dowódcy w dowodzeniu wojskami : rozprawa doktorska
Brak okładki
Wybrane problemy użycia armii lotniczej na północnym kierunku strategicznym w operacji zaczepnej frontu
Brak okładki
Naziemne stacje radiolokacyjne wykrywania i naprowadzania stosowane w wojskach OPK i lotnictwie : (skrypt)
Brak okładki
Manna i chleb
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Zagrożenia bezpieczeństwa państwa : (wybrane problemy)
Brak okładki
Współdziałanie terenowych organów administracji wojskowej z organami administracji rządowej i samorządowej w realizacji zadań operacyjno-obronnych
Brak okładki
Lotnictwo wojsk lądowych i siły powietrznoszturmowe na polu walki
Brak okładki
Teoretyczne podstawy algorytmizacji procesów decyzyjnych podejmowanych przez Zespół Medyczny Centrum Zabezpieczenia Działań Stanowiska Dowodzenia na szczeblu taktycznym
Brak okładki
Wyższe Kursy Obronne w roku akademickim '94/95 : [rozpoczęcie i zakończenie] : film
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cybersecurity in China : the next wave
Cybersecurity for executives in the age of cloud
Cyber attacks and international law on the use of force : the turn to information ethics
Brak okładki
Security in cyberspace : targeting nations, infrastructures, individuals
Brak okładki
Technika informatyczna : techniki bezpieczeństwa : praktyczne zasady zabezpieczania informacji
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
 
Biblioteka StratCom
Rządzenie w epoce informacji, cyfryzacji i sztucznej inteligencji
Wielowymiarowość komunikacji w kontekście bezpieczeństwa : komunikacja w sytuacjach kryzysowych i komunikacja strategiczna
Służba prasowa w resorcie obrony narodowej : między potrzebami a możliwościami
Od rytuału do konfliktu : mediatyzacja żałoby posmoleńskiej
Cyberkolonializm