• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Między Wilnem a Warszawą : listy do Aleksandry Borkowskiej 1865-1884
Security and Defence Quarterly. Nr 37(1)/2022
Mekong przed końcem świata
Raport z badania zdarzenia lotniczego z udziałem samolotu Tu 154M nr 101 z dnia 10 kwietnia 2010 r. nad lotniskiem Smoleńsk-Siewiernyj na terytorium Federacji Rosyjskiej : sporządzono na mocy art. 134 i 140 w zw. z art.1 ust.4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze t.j. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1970 z późn. zm.)
Brak okładki
Bibliotekarz
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Uwarunkowania funkcjonowania systemu ochrony granicy państwowej RP : praca naukowo-badawcza
Brak okładki
Ćwiczenie specjalistyczne nr 128/S : "zabezpieczenie inżynieryjne forsowania przeszkody wodnej (kanału) o uregulowanych brzegach przez pz (pcz)" : opracowanie metodyczne
Służba prasowa w resorcie obrony narodowej : między potrzebami a możliwościami
Brak okładki
Poprawa efektywności funkcjonowania wojskowego systemu logistycznego poprzez implementacje innowacyjnych rozwiązań logistycznych z sektora cywilnego : praca naukowo-badawcza
Wyzwania i perspektywy ewolucji taktyki w świetle konfliktów lokalnych XXI wieku
 
Akademia Sztabu Generalnego
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 113 : natarcie pułku z forsowaniem przeszkody wodnej : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Dokumenty bojowe operacyjne : operacja obronna armii. Zeszyt 5
Brak okładki
Podstawowe zagadnienia osiągania wyższych stanów gotowości bojowej i działań bojowych związków taktycznych i oddziałów wojsk OPL w systemie OPK : skrypt
Brak okładki
Wpływ rozwoju broni palnej w Europie na zmiany ugrupowań bojowych w okresie od XV do XVII w. : materiały do ćwiczenia : (załączniki)
Brak okładki
Cel, zadania, organizacyjna struktura i ogólne zasady funkcjonowania systemu OTK
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Brak okładki
Walka Polaków o granicę zachodnią i północną w latach 1918-1921
Brak okładki
Pięć] wykładów
Brak okładki
Teoria systemów łączności : skrypt
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo
Brak okładki
EU general data protection regulation (GDPR) : a practical guide
Brak okładki
GDPR and Cyber Security for Business Information Systems
Brak okładki
death of the Gods : the new global power grab
Brak okładki
Collaborative cyber threat intelligence : detecting and responding to advanced cyber attacks at the national level
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
 
Biblioteka StratCom
Brak okładki
Władza i uczestnictwo polityczne w społeczeństwie informacyjnym : studium amerykańskie
Brak okładki
Bezpieczeństwo w sferze kompetencji informacyjnych obywateli-uczestników komunikacji masowej : rozprawa doktorska
Propaganda wizualna słusznej wojny : media wizualne XX wieku wobec konfliktów zbrojnych
system : who owns the internet, and how it owns us
Obraz wroga Polski we współczesnej prasie narodowej