• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Dezinformacja międzynarodowa : pojęcie, rozpoznanie, przeciwdziałanie
Przedsiębiorczość : jak założyć i rozwijać własną firmę
Bliski Wschód : od Edenu do cyberzagrożeń
Reguła 80/20 : zasada, która odmienia świat
O sztuce wojennej : kurs taktyki
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski i państw Sojuszu Północnoatlantyckiego : [praca naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.28.1.0
Bezpieczeństwo personalne w teoriach umowy społecznej
Rozpoznanie osobowe w wojskach lądowych Sił Zbrojnych RP : [rozprawa doktorska]
Brak okładki
Ćwiczenie specjalistyczne nr 128/S : "zabezpieczenie inżynieryjne forsowania przeszkody wodnej (kanału) o uregulowanych brzegach przez pz (pcz)" : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Zdolności WRiA do realizacji zadań z użyciem amunicji precyzyjnej i specjalnej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.9.2.0
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
EU general data protection regulation (GDPR) : a practical guide
Brak okładki
evolution of the trinity : a 21st century hybrid war theory
Brak okładki
Bezpieczny system w praktyce : wyższa szkoła hackingu i testy penetracyjne
Brak okładki
Governing new frontiers in the information age : toward cyber peace
Brak okładki
Cyber espionage and international law
 
Biblioteka StratCom
Web 2.0. : szanse i zagrożenia
Władza i uczestnictwo polityczne w społeczeństwie informacyjnym : studium amerykańskie
Cyberkolonializm
Kultura pokoju : kultura relacji z perspektywy środowisk
Brak okładki
Smartphone Paradox : our ruinous dependency in the device age
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Nauka o spółdzielczości. Wykład 24,
Brak okładki
Obrona powszechna Rzeczypospolitej Polskiej
Brak okładki
Dowodzenie w działaniach taktycznych wojsk lądowych
Brak okładki
Czynniki geograficzne w strategii wojennej RP [Rzeczypospolitej Polskiej] : skrypt
Brak okładki
Działania taktyczne w terenie lesisto-jeziornym : sprawozdanie z ćwiczenia Mazury 2012
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Przeznaczenie, zadania bojowe, sposoby działań i system dowodzenia Sił Powietrznych NATO : wykład
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 115 : "organizacja i prowadzenie obrony przez pułk pierwszego rzutu DZ" : (opracowanie metodyczne)
Brak okładki
Minowanie i rozminowanie lotnisk : (skrypt wykładu)
Brak okładki
Możliwości i sposoby zwalczania zespołów rozpoznawczo-uderzeniowych nieprzyjaciela przez wojska lotnicze frontu : konspekt wykładu
Brak okładki
Plan tematyczny III roku studiów Wydziału Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Kraju od roku akademickiego 1989/90
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej