• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Instrukcja rejestracji sprzętu inżynieryjnego, przeładunkowego i zabezpieczenia ruchu wojsk, lotniskowego, pożarniczego, infrastruktury wojskowej oraz wojskowych pojazdów kolejowych : DD-4.4.6(B)
Podręcznik Survivalu
Szczegóły : rzecz o Gruzji
Doświadczenia, wnioski i rekomendacje wynikające z dotychczasowego funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce
Przedsiębiorczość : jak założyć i rozwijać własną firmę
 
Akademia Sztuki Wojennej
Socjologia wojny
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : przedmioty swobodnego wyboru : kierunek: zarządzanie i dowodzenie, logistyka, lotnictwo, ekonomika obronności : forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Zbrojny ruch oporu : studium teorii i praktyki działań nieregularnych
Brak okładki
Natarcie dywizji w rejonie zurbanizowanym : ćwiczenie doskonalące nr 221 : opracowanie metodyczne z organizacji łączności wojsk lądowych
Brak okładki
Rola działu administracji rządowej "transport" w zakresie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
China's cyber power
Brak okładki
EU General Data Protection Regulation (GDPR) : a commentary
Brak okładki
Governing new frontiers in the information age : toward cyber peace
Brak okładki
Hybrid conflicts and information warfare : new labels, old politics
Brak okładki
Cyber risk quantification : the Ultimate Step-By-Step Guide : practical tools for self assessment
 
Biblioteka StratCom
Środki masowego przekazu w kształtowaniu postaw patriotycznych w Polsce : rozprawa doktorska
Web 2.0. : szanse i zagrożenia
Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych
Komunikacja społeczna : komunikowanie się z mediami w praktyce
Brak okładki
Smartphone Paradox : our ruinous dependency in the device age
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Uroczystości obchodów 50-lecia organizacji i walk 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK [Armii Krajowej] : film dokumentalny
Brak okładki
Forsowanie przeszkody wodnej : skrypt wykładu
Brak okładki
Przyszłe pole walki
Strategic communication in the command and control system of the Polish Armed Forces : doctoral dissertation
Brak okładki
Regulamin studiów doktoranckich w Akademii Obrony Narodowej : załącznik do uchwały Nr 29/2012 Senatu Akademii Obrony Narodowej
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Ochrona przed skażeniami bazowania lotnictwa : skrypt
Brak okładki
Słownik terminów operacyjno-taktycznych dowódcy pułku artylerii (szefa artylerii pułku zmechanizowanego) : wersja 1/83 : projekt
Brak okładki
Mały słownik literatury dla dzieci i młodzieży
Brak okładki
Marsz pułku : (skrypt)
Brak okładki
Ćwiczenie na mapach nr 113 pod krypt. "BORY" : działania przeciwdywersyjne : (opracowanie metodyczne)
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920