• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Procedury petycyjne w systemie ochrony praw człowieka ONZ : rozwój-specyfika-znaczenie dla bezpieczeństwa ludzkiego
Metodologia bezpieczeństwa w przykładach i zastosowaniach : podręcznik akademicki
Niemiecki zbrodniarz przed polskim sądem : krakowskie procesy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym
Organizacja systemu rozpoznania wojskowego we współczesnych operacjach militarnych
Status prawny kobiet żołnierzy w standardach Sojuszu Północnoatlantyckiego i w wybranych państwach członkowskich