• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Zasady przewozu wojsk transportem kolejowym : DU-4.4.1(B) wersja 2
Podręcznik Survivalu
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Limits and beyond : 50 years on from The Limits to Growth, what did we learn and what’s next? : a report to the Club of Rome
203,2 mm działo samobieżne 2S7 Pion/2S7M Małka
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Organizacja zarządzania w sytuacjach kryzysowych powodowanych przez siły natury : rozprawa doktorska
Brak okładki
Zdolności WRiA do realizacji zadań z użyciem amunicji precyzyjnej i specjalnej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.9.2.0
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, specjalność: ochrona i obrona narodowa, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacyjne, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018 - 2019/2020
Zabezpieczenie logistyczne wojsk komponentu lądowego w operacjach połączonych na terenie i poza granicami kraju
Inżynieryjna ocena środowiska na potrzeby kierowania działaniami inżynieryjnymi
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Military mission formations and hybrid wars : new sociological perspectives
Brak okładki
Risk management solutions : a complete guide : practical tools for self-assessment
Brak okładki
civil-military response to hybrid threats
Big data law in Canada
Brak okładki
EU counter-terrorism law : pre-emption and the rule of law
 
Biblioteka StratCom
Kultura pokoju : kultura relacji z perspektywy środowisk
Biuletyn. [Nr] 1/2022
Człowiek, informacja, społeczeństwo
Kluczowe kompetencje kierownicze i dowódcze : materiały z seminarium naukowego, Warszawa, 19 czerwca 2007 r
Wykłady z komunikacji społecznej
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Wsparcie ogniowe wojsk w operacji i walce
Brak okładki
Obsługa klienta przedsiębiorstwa transportowego Celtrans : praca magisterska
Brak okładki
Strategia bezpieczeństwa RP a zagrożenia cywilizacyjne i militarne współczesnego świata : skrypt wykładu
Brak okładki
Bilans dokonań Ministerstwa Obrony Narodowej w latach 2002-2005
Brak okładki
Determinanty zarządzania inwestycjami w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej : rozprawa doktorska
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Uzbrojenie konwencjonalne samolotów lotnictwa taktycznego NATO : skrypt
Brak okładki
Ogólna charakterystyka przyszłych operacji i działań bojowych lotnictwa i wojsk obrony powietrznej kraju z uwzględnieniem kosmicznych środków walki" : projekt : /lata 1990-2015/ : "PROGNOZA - 3"
Brak okładki
Dowodzenie lotnictwem. Część 3,
Brak okładki
Metodyka opracowania i przeprowadzenia ćwiczenia na mapach i w terenie : (skrypt)
Brak okładki
Problemy efektywności i żywotności wojsk rakietowych i artylerii podczas przełamywania współczesnej obrony : rozprawa habilitacyjna
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920