• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl




Nowości
Status prawny kobiet żołnierzy w standardach Sojuszu Północnoatlantyckiego i w wybranych państwach członkowskich
Samoloty bojowe II wojny światowej. T. 2
Wielka Brytania wobec stanu wojennego w Polsce (1981-1983)
Europejska współpraca zbrojeniowa
Taktyki, techniki i procedury odzyskiwania izolowanego personelu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DU-3.7.1(A)