• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Kapitał i ideologia
User friendly : jak niewidoczne zasady projektowania zmieniają nasze życie, pracę i rozrywkę
Snajperzy : historia strzelców wyborowych
Między przełomami : polskie szkolnictwo wojskowe 1957-1968
Elementy ustrojowo-funkcjonalne sądownictwa administracyjnego w wybranych państwach europejskich
 
Akademia Sztuki Wojennej
Rola zewnętrznych zasobów logistycznych w realizacji zadań logistycznych w ramach ćwiczeń dowódczo-sztabowych
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: bezpieczeństwo międzynarodowe, specjalność: obszar postsowiecki, obszar azjatycki, obszar europejski, obszar bliskowschodni, forma studiów: stacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Program kształcenia : Podyplomowe Studia Operacyjno- Taktyczne : forma studiów: stacjonarne, okres studiów: cztery semestry
Logistics : selected issues theory
Lotnictwo wojskowe w procesie integracji europejskiej przestrzeni powietrznej
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Blockchain : podstawy technologii łańcucha bloków w 25 krokach
Big data analytics for cyber-physical systems
Brak okładki
Command decision : ethical leadership in the information environment
Brak okładki
Cyber attacks and international law on the use of force : the turn to information ethics
Brak okładki
Cyber crime
 
Biblioteka StratCom
CyberPlemiona : analiza zachowań użytkowników Facebooka w trakcie kampanii parlamentarnej
Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 1
Facebook : oblicza i dylematy
Bulletin. 2/2021
Państwo niepodległe : twórcy - strategie - komunikacja społeczna
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Zmiany w siłach zbrojnych państw NATO w latach 1988-1999 : personel militarny Belgii : (studium analityczne)
Brak okładki
Planowanie i organizowanie walki zbrojnej według poglądów NATO. Cz. 1
Brak okładki
Ogólne zasady pracy sztabowej
Brak okładki
Manewr wojsk w operacji obronnej korpusu
Brak okładki
Wsparcie ogniowe działań bojowych batalionu
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Ćwiczenie katedralne nr 124 "Organizacja działań artylerii w natarciu pułku zmechanizowanego w warunkach nie stosowania BMAR" zajęcie nr 1 : "Opracowanie propozycji użycia artylerii pułku" : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Przydatność prakseologicznej aparatury pojęciowej dla poszczególnych dyscyplin naukowych : [praca zbiorowa]
Brak okładki
Brak okładki
Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Ekonomicznych Aspektów Automatycznego Przetwarzania Danych (ADP) : Rzym - październik 1965 r
Brak okładki
Węzłowe problemy obrony terytorium kraju w ZSRR w latach Wielkiej Wojny Narodowej 1941-1945 r. : [skrypt]
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)