• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
7 Batalion Sanitarny : kadra zapasowa 7 Szpitala Okręgowego
Zarządzanie inkluzywne jako instrument realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju
Polityka bezpieczeństwa energetycznego w regionie kaspijskim
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego : praca zbiorowa
Międzynarodowy obrót osobowy jako źródło szans i zagrożeń