• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Ekologìstika : teorìâ ì praktika upravlìnnâ smìttêzvaliŝami
Instrukcja : minimalne standarty bezpieczeństwa żywności i żywienia podczas wspólnych operacji sojuszniczych
Pogranicze : podróż przez historię Ukrainy 988-2015
Konieczność rewolucji? : marksiści francuscy wobec wydarzeń maja i czerwca 1968
Wielka Brytania wobec stanu wojennego w Polsce (1981-1983)