• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Najlepsze miasto świata : Warszawa w odbudowie 1944-1949
Prawo międzynarodowe i organizacje : wybór źródeł
Między Wilnem a Warszawą : listy do Aleksandry Borkowskiej 1865-1884
Security and Defence Quarterly. Nr 37(1)/2022
Działania kontrwywiadowcze zorganizowanych grup przestępczych i organizacji terrorystycznych
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Opracowanie ćwiczenia taktyczno-specjalnego nt : "System łączności dywizji w natarciu" : ćwiczenie metodyczne nr 240/Łącz
Brak okładki
Pułk rakiet przeciwlotniczych bliskiego zasięgu w osłonie dywizji w natarciu : ćwiczenie metodyczne nr 240/OPL : opracowanie ćwiczenia dowódczo-sztabowego : załączniki
Brak okładki
Statut Akademii Sztuki Wojennej : załącznik do decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2016 r. / Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Poprawa efektywności funkcjonowania wojskowego systemu logistycznego poprzez implementacje innowacyjnych rozwiązań logistycznych z sektora cywilnego : praca naukowo-badawcza
Brak okładki
Natarcie dywizji w rejonie zurbanizowanym : ćwiczenie doskonalące nr 221 : opracowanie metodyczne z organizacji łączności wojsk lądowych
 
Akademia Sztabu Generalnego
Brak okładki
Tezy do sympozjum na temat: "Zastosowanie bojowe śmigłowców szturmowych"
Brak okładki
Metoda określania podstawowych danych o ŚNP [środkach napadu powietrznego] dla potrzeb planowania obrony przeciwlotniczej dywizji (pułku) : opracowanie teoretyczne w ramach tematu naukowo-badawczego "Met-plot"
Brak okładki
Układ i treść procesu dowodzenia oraz podstawowe dokumenty bojowe pułku lotnictwa myśliwsko-szturmowego i pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego : (projekt)
Brak okładki
Zastosowanie symulacji i symulatorów do szkolenia taktyczno-bojowego wojsk obrony powietrznej kraju : rozprawa doktorska
Brak okładki
Zabezpieczenie inżynieryjne obrony pz (pcz) : (wykład)
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Wpływ polityki transportowej Unii Europejskiej na rozwój infrastruktury transportu drogowego w Polsce w latach 2004-2015 : praca licencjacka
Brak okładki
Wojska lądowe RP : struktura, zadania i przeznaczenie : skrypt wykładu
Brak okładki
Wybrane problemy systemu obrony militarnej państwa : materiał studyjny
Brak okładki
Sprawozdanie z ćwiczenia pk. "Pierścień 14" : działania wojsk w stanie kryzysu i wojny
Brak okładki
Historia myśli wojskowej okresu międzywojennego (1918-1939)
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Wielka czwórka = four : ukryte DNA : Amazon, Apple, Facebook i Google
Brak okładki
Privacy in a cyber age : policy and practice
Open Source intelligence and cyber crime : social media analytics
Brak okładki
Military mission formations and hybrid wars : new sociological perspectives
Big data law in Canada
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
 
Biblioteka StratCom
Brak okładki
Komunikowanie społeczne w wojsku, diagnozowanie kompetencji interpersonalnych
CyberPlemiona : analiza zachowań użytkowników Facebooka w trakcie kampanii parlamentarnej
Wielowymiarowość komunikacji w kontekście bezpieczeństwa : komunikacja w sytuacjach kryzysowych i komunikacja strategiczna
Współczesne media : przemoc w mediach. T. 2
Brak okładki
W kierunku badań nad sprawnością komunikacyjną