• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Między Wilnem a Warszawą : listy do Aleksandry Borkowskiej 1865-1884
Rocznik Strategiczny 2021/22 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. Tom 27
Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki
Najlepsze miasto świata : Warszawa w odbudowie 1944-1949
Myślenie kontekstowe : największa przewaga ludzi nad sztuczną inteligencją
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 211 dla II Kursów LO, OPK, ZWL i zaocznych LO, OPK : obrona dywizji zmechanizowanej organizowana w styczności z nieprzyjacielem w warunkach użycia BMR : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Wspomaganie informatyczne generowania koncepcji działań inżynieryjnych poszczególnych wariantów działania wojsk własnych. Część 3, praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.7.3.0
Brak okładki
Pułk rakiet przeciwlotniczych bliskiego zasięgu w osłonie dywizji w natarciu : ćwiczenie metodyczne nr 240/OPL : opracowanie ćwiczenia dowódczo-sztabowego : załączniki
Praktyczne i teoretyczne konteksty wykorzystania komponentów sił zbrojnych w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego
Funkcjonowanie Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych w Rzeczypospolitej Polskiej
 
Akademia Sztabu Generalnego
Brak okładki
Podstawowe dokumenty kierowania zabezpieczeniem tyłowym pułku, dywizji i armii
Brak okładki
Organizacja i prowadzenie działań przez pułk czołgów dywizji pancernej działającej jako operacyjna grupa manewrowa armii : rozprawa doktorska
Brak okładki
Taktyczno-operacyjne aspekty wykorzystania ładunków paliwowo-powietrznych w działaniach bojowych : praca studyjna
Brak okładki
Zasady, organizacja i prowadzenie marszu przez pułk : skrypt
Brak okładki
Klasyfikacja, charakterystyka i zasady eksploatacji lotnisk wojskowych : skrypt
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Obrona przeciwchemiczna w działaniach taktycznych wojsk lądowych : podręcznik
Brak okładki
Polska sztuka wojenna od X wieku do końca II wojny światowej : opracowanie zbiorowe
Brak okładki
Zadania specjalne lotnictwa wojsk lądowych : materiały dla studentów i uczestników kursów specjalnościowych w AON
Brak okładki
Prowadzenie wojny, kierowanie siłami zbrojnymi oraz planowanie wojenne w latach 1918-1939
Brak okładki
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cybersecurity in China : the next wave
Cyber security law : protect yourself and your customers
Brak okładki
Technocrime, policing, and surveillance
Brak okładki
Evolution of cyber technologies and operations to 2035
Program studiów : studia podyplomowe : kierunek: ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni : forma studiów: niestacjonarne : rok akademicki 2020-2021
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
 
Biblioteka StratCom
Brak okładki
Umiejętności komunikacyjne w procesie podejmowania decyzji kierowniczych w jednostce wojskowej : praca naukowo-badawcza
Brak okładki
Strategic communication in the command and control system of the Polish Armed Forces : doctoral dissertation
Służba prasowa w resorcie obrony narodowej : między potrzebami a możliwościami
Brak okładki
Komunikowanie w perspektywie ekonomicznej i społecznej
Brak okładki
Problemy społeczeństwa informacyjnego : elementy analizy, ewaluacji i prognozy