• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Security and Defence Quarterly. Nr 37(1)/2022
Najlepsze miasto świata : Warszawa w odbudowie 1944-1949
Wprowadzenie do nauki o państwie, polityce i prawie
Bankructwo polskiej inteligencji
Wojna totalna
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Opracowanie ćwiczenia taktyczno-specjalnego nt : "System łączności dywizji w natarciu" : ćwiczenie metodyczne nr 240/Łącz
Wyzwania i perspektywy ewolucji taktyki w świetle konfliktów lokalnych XXI wieku
Brak okładki
Natarcie dywizji w rejonie zurbanizowanym : ćwiczenie doskonalące nr 221 : opracowanie metodyczne z organizacji łączności wojsk lądowych
Brak okładki
Wspomaganie informatyczne generowania koncepcji działań inżynieryjnych poszczególnych wariantów działania wojsk własnych. Część 3, praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.7.3.0
Brak okładki
Program kształcenia : Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne : forma studiów: stacjonarne, okres studiów: cztery semestry
 
Akademia Sztabu Generalnego
Brak okładki
Elementy cybernetyki technicznej w wielkich systemach : (skrypt)
Brak okładki
Organizacja i zabezpieczenie łączności armii w działaniach obronnych : [(skrypt)]
Brak okładki
Wspomnienia oficerów wojsk inżynieryjnych z lat wojny oraz pokojowej pracy w odbudowie kraju i umacnianiu władzy ludowej
Brak okładki
Samodzielne poszukiwanie i zwalczanie broni rakietowo-jądrowej przez lotnictwo myśliwsko-szturmowe i rozpoznawcze we współczesnych warunkach działań bojowych : rozprawa doktorska
Brak okładki
Ćwiczenie metodyczne nr 129/OPL : opracowanie jednostronnego ćwiczenia taktycznego z wojskami na temat: "Działania pułku artylerii przeciwlotniczej mk w osłonie wojsk operacyjnych" : [(opracowanie metodyczne)]
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Krajowy System Kontroli Towarów Strategicznych jako element kształtowania bezpieczeństwa państwa : rozprawa doktorska
Brak okładki
Metody zarządzania [Dokument elektroniczny]
Brak okładki
Brak okładki
Aktywność w obronie
Brak okładki
Kurs specjalistyczny dla inspektorów ochrony radiologicznej : zbiór aktów prawnych i przepisów wykonawczych regulujących pracę inspektora ochrony radiologicznej
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Hybrid practices : art in collaboration with science and technology in the long 1960s
Cyber law software and computer networks : contemporary decisions
Brak okładki
Ethics and Policies for Cyber Operations : a NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence Initiative
Security and privacy trends in the industrial internet of things
Cyber law in the United Kingdom
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
 
Biblioteka StratCom
Influencer marketing w dobie nowych mediów
Militarne obszary komunikacji strategicznej
Brak okładki
W kierunku badań nad sprawnością komunikacyjną
Case study in relationship management
Brak okładki
Władza komunikacji