• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Instrukcja zarządzania sprzętem techniki lotniczej : DU-4.22.6(A)
Wojskowa Temida : dyscyplina i sądownictwo wojskowe w Koronie w dobie wojen tureckich w dugiej polowie XVII wieku
Zarys działań armii rosyjskich i austriackich (sierpień-wrzesień 1914)
U progu akademii : wyzwania na drodze do doktoratu i kariery naukowej w naukach społecznych (i nie tylko)
Bulletin. 2/2022