• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP : z działalności Oddziału II SG WP. T. 12
Instrukcja użytkowania maski przeciwgazowej filtracyjnej MP-6 : DTU-3.8.1.3.1.1
Planeta Piołun
Doświadczenia, wnioski i rekomendacje wynikające z dotychczasowego funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce
Bulletin. 2/2022