• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Bezpieczeństwo kulturowo w Islamskiej Republice Afganistanu
Demokratyczny Diament Bezpieczeństwa : budowa nowego ładu pacyficznego
Krajobraz religijny i etniczny Suwalszczyzny, Bukowiny i Łatgalii na przełomie XVIII i XIX wieku : lokalne społeczności a struktury państwowe i wyznaniowe
Myślenie kontekstowe : największa przewaga ludzi nad sztuczną inteligencją
Musieliśmy zacząć wszystko od nowa..." : adaptacja "Donbasian" przesiedlonych do Polski
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Statut Akademii Sztuki Wojennej : załącznik do decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2016 r. / Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Natarcie dywizji w rejonie zurbanizowanym : ćwiczenie doskonalące nr 221 : opracowanie metodyczne z organizacji łączności wojsk lądowych
Wyzwania i perspektywy ewolucji taktyki w świetle konfliktów lokalnych XXI wieku
Brak okładki
Ćwiczenie specjalistyczne nr 128/S : "zabezpieczenie inżynieryjne forsowania przeszkody wodnej (kanału) o uregulowanych brzegach przez pz (pcz)" : opracowanie metodyczne
Inżynieryjna ocena środowiska na potrzeby kierowania działaniami inżynieryjnymi
 
Akademia Sztabu Generalnego
Brak okładki
Prognoza rozwoju dyscypliny naukowej "Wojska Rakietowe i Artyleria " na lata 1991-2015 : "PROGNOZA-4" : (etap programowy)
Brak okładki
Organizacja i prowadzenie działań bojowych przez pułk lotnictwa myśliwskiego obrony powietrznej kraju : skrypt
Brak okładki
Organizacja i zasady działania służby zdrowia w działaniach bojowych : skrypt
Brak okładki
Z zagadnień organizacji i taktyki działań radzieckich sił partyzanckich (1941-1944)
Brak okładki
Opanowanie miasta : wykład
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Planowanie rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Uwarunkowania niepodległości Republiki Kosowa i ich implikacje dla bezpieczeństwa regionu europejskiego : rozprawa doktorska
Nowe kierunki w rozpoznaniu Sił Zbrojnych RP
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Brak okładki
Historya Rusi Południowej do upadku Rzeczypospolitej Polskiej
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Open Source intelligence and cyber crime : social media analytics
Brak okładki
Surveillance, capital and resistance : theorizing the surveillance subject
Brak okładki
Artificial intelligence : the practical legal issues
Cyber situational awareness in public-private-partnerships : organisationsübergreifende cyber-sicherheitsvorfälle effektiv bewältigen
Cyberprzemoc : o zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
 
Biblioteka StratCom
Brak okładki
Trendy cywilizacji informacyjnej : nowy technototalitarny porządek świata
Brak okładki
Język sukcesu we współczesnej polskiej komunikacji publicznej
Brak okładki
Strefy cyberwojny
Brak okładki
Bezpieczeństwo w sferze kompetencji informacyjnych obywateli-uczestników komunikacji masowej : rozprawa doktorska
Koncepcja komunikacji strategicznej : implikacje dla Polski