• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Strategic management and governance : strategy execution around the world
evolution of everything : how small changes transform our world
Unchecked and unbalanced : how the discrepancy between knowledge and power caused the financial crisis and threatens democracy
Instytucje Unii Europejskiej
strategic analysis cycle : how advanced data collection and analysis underpins winning strategies : handbook
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Karty przedmiotów do programu kształcenia studiów pierwszego stopnia : kierunek: logistyka, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Karty przedmiotów do programu kształcenia studiów drugiego stopnia : kierunek: logistyka, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2018/2019
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, specjalność: ochrona i obrona narodowa, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacyjne, forma studiów: stacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018 - 2019/2020
Logistyka w teorii i praktyce nauk o bezpieczeństwie i obronności
Brak okładki
Specjalność "logistyka wojskowa" jako oferta dydaktyczna Akademii Sztuki Wojennej : praca naukowo-badawcza : II.2.7.1.0
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Cyber-development, cyber-democracy and cyber-defense : challenges, opportunities and implications for theory, policy and practice
Brak okładki
Chinese information war : espionage, cyberwar, communications control and related threats to United States interests
Brak okładki
responsibility to protect in international law : an emerging paradigm shift
Brak okładki
Information technology & the law
Program studiów : studia podyplomowe : kierunek: ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni : forma studiów: niestacjonarne : rok akademicki 2020-2021
 
Biblioteka StratCom
Business across cultures : effective communication strategies
Służba prasowa w resorcie obrony narodowej : między potrzebami a możliwościami
Daleko czy blisko : dystans interakcyjny w wybranych sytuacjach społecznych
Państwo niepodległe : twórcy - strategie - komunikacja społeczna
Mediacje : teoria i praktyka
 
Akademia Obrony Narodowej
Rozpoznanie na szczeblu taktycznym
Brak okładki
Zarządzanie ryzykiem zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie kujawsko-pomorskim : rozprawa doktorska
Brak okładki
Słownik podstawowych terminów dotyczących bezpieczeństwa państwa
Brak okładki
Model podejmowania decyzji politycznych w sytuacjach kryzysowych : rozprawa doktorska
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Zabezpieczenie inżynieryjne działań operacyjnych grup manewrowych /OGM/ armii" : (doświadczenia i wnioski WSOWInż., sztabów SOW, POW oraz 10 i 16 DPanc)
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 110 : obrona pułku : zajęcie 9: możliwości organizacji zabezpieczenia chemicznego w obronie : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Doskonalenie struktury organizacyjno-etatowej organów dowodzenia frontu o składzie koalicyjnym : ["IKSJA" M-013
Brak okładki
Warianty użycia przez nieprzyjaciela środków rażenia do niszczenia płsd
Brak okładki
Ogólne zasady organizacji i prowadzenia ćwiczeń na mapach na szczeblach taktycznych : (skrypt opracowany metodą programowaną)
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,