• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Rozważania o wojnie : pisma wybrane
Proces karny : zarys systemu
Zakres wiedzy i umiejętności personelu (EOD) : DTU-3.18.1.10(C)
Floty niemieckie wczoraj i dziś
Przetwarzanie w cyklu rozpoznawczym : DU-2.1.18(A)
 
Akademia Sztuki Wojennej
Rozwój lotniczych środków rażenia
Służba prasowa w resorcie obrony narodowej : między potrzebami a możliwościami
Program nauczania kursu przeszkolenia kadr rezerwy - przekwalifikowania - SW: 26A02/20A02 : (kod 9101009) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia : przedmioty swobodnego wyboru : kierunek: zarządzanie i dowodzenie, logistyka, lotnictwo, ekonomika obronności : forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2018/2019
Brak okładki
Doktrynalne modele i działania Rosji w sferze walki informacyjnej : [praca naukowo-badawcza] : II.1.35.3.0
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
history of cyber security attacks : 1980 to present
Information Wars : how we lost the global battle against disinformation & what we can do about it
Brak okładki
art of hybrid war
Słownik telekomunikacji i informatyki angielsko-polski, polsko-angielski
Brak okładki
GDPR and Cyber Security for Business Information Systems
 
Biblioteka StratCom
Galaktyka Gutenberga : tworzenie człowieka druku
Nienawiść sp. z o. o. : jak dzisiejsze media każą nam gardzić sobą nawzajem
Międzynarodowe aspekty mass mediów
Kluczowe pojęcia w komunikowaniu i badaniach kulturowych
Disinformation, misinformation, and fake news in social media : emerging research challenges and opportunities
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej : załącznik do Uchwały nr 67/2012 Senatu Akademii Obrony Narodowej
Brak okładki
Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji dla bezpieczeństwa : rozprawa doktorska
Brak okładki
Wpływ kontroli celnej na wykrywalność przemytu : praca licencjacka
Brak okładki
Narodowe a koalicyjne procedury dowodzenia SP : materiały z sympozjum
Brak okładki
Wyzwania dla Polski w kontekście polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej : [praca naukowo-badawcza] : kod pracy: II.1.3.1.0
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Metodyka wojskowych badań naukowych : podręcznik. Cz. 2,
Brak okładki
Taktyczny desant śmigłowcowy w operacji zaczepnej armii : (opracowanie teoretyczne)
Brak okładki
Operacja zaczepna frontu w składzie koalicyjnym : ćwiczenie informacyjno-pokazowe : rozprawa doktorska
Brak okładki
Ćwiczenie grupowe nr 295/II ZWL : organizacja działań bojowych i tyłowego zabezpieczenia pułku lotnictwa myśliwskiego OPK : (opracowanie metodyczne) : mapa: 1:500 000 O-33-C-D O-34-C N-33-A-B-C-D N-34-A-C
Brak okładki
Komputerowy model symulacyjny działań bojowych wojsk w systemie obrony powietrznej "ZENIT" : prace przygotowawcze : (rozpoznanie problemu naukowo-badawczego oraz ogólna koncepcja jego rozwiązania) : temat naukowo-badawczy - "ORBITA-1"
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store