• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego
Technologia i utrzymanie dróg samochodowych a bezpieczeństwo transportu lądowego
Garwolin w czasach II Wojny Światowej 1939-1945
Technologie informacyjne w logistyce
Tożsamość, kultura, równość : refleksje z okazji piętnastolecia Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
 
Akademia Sztuki Wojennej
System przeciwdziałania i zwalczania finansowania terroryzmu w Polsce wobec istniejących zagrożeń : rozprawa doktorska
Brak okładki
Propozycje zmian i uzupełnienia do projektu Regulamin Służby Sztabów w Polu
Brak okładki
Karty przedmiotów do programu kształcenia studiów pierwszego stopnia : kierunek: logistyka, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Organizacja łączności w działaniach bojowych na poziomie taktycznym w teleinformatycznym środowisku heterogenicznym - dywizja, brygada, batalion
Brak okładki
Program studiów : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: administracja, specjalność: administracja publiczna, administracja wojskowa, administracja bezpieczeństwa, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2018/2019
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Research on the rule of law of China's cybersecurity : China's rule of law in cybersecurity over the past 40 years
Brak okładki
Cyberespace et terrorisme
Brak okładki
Conflict in cyber space : theoretical, strategic and legal perspectives
Brak okładki
Cyber security risk management : complete self-assessment guide : practical tools for self-assessment
Brak okładki
ultimate GDPR practitioner guide : demystifying privacy & data protection
 
Biblioteka StratCom
Komunikowanie polityczne i publiczne : podręcznik akademicki
Obraz wroga Polski we współczesnej prasie narodowej
Influencer marketing w dobie nowych mediów
Komunikowanie społeczne w wojsku, diagnozowanie kompetencji interpersonalnych
Język nowych mediów
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Nauka o spółdzielczości. Wykład 20,
Brak okładki
Organizacja dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podczas kryzysu militarnego i wojny : rozprawa doktorska
Brak okładki
Planowanie i realizacja zadań w operacji wsparcia pokoju Mutual Understanding 2011 : sprawozdanie końcowe z ćwiczenia studyjnego
Wielokulturowość w organizacji wojskowej : praca zbiorowa
Brak okładki
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Struktura organizacyjna, zadania, możliwości oraz zasady działania jednostek tyłowych armii ogólnowojskowej : (pomoc szkoleniowa). Część 1,
Brak okładki
Zabezpieczenie chemiczne działań bojowych wojsk w operacjach armijnych : podręcznik
Brak okładki
Koncepcja zautomatyzowanego systemu przetwarzania informacji w zakresie materiałowo-technicznego zaopatrzenia lotnictwa sił zbrojnych : rozprawa doktorska. Część 1 i 2, zeszyt 1
Brak okładki
Kierowanie systemem łączności dywizji (DZ, DPanc) wyposażonej w środki zautomatyzowanego systemu dowodzenia wojskami (PZSDW ZT) : rozprawa doktorska. Część 2
Brak okładki
Materiały z ogólnoakademickiej gry wojennej - "REBUS-69" dotyczące lotnictwa operacyjnego
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store