• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Mobilność wojskowa wyznacznikiem bezpieczeństwa logistycznego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych : materiały VIII kongresu
Empire of the air : aviation and the American ascendancy
Potęga narracji : narodowe mity (geo)polityczne Rosji w kontekście bezpieczeństwa informacyjnego
Komunikacja strategiczna i public affairs
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
 
Biblioteka StratCom
Przeciwdziałanie dezinformacji w zakresie kształtowania bezpieczeństwa narodowego RP : rozprawa doktorska
Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 1
Aspekty komunikacji w obszarze bezpieczeństwa
Komunikacja międzyludzka
Media społecznościowe w pracy dziennikarzy w Polsce, Rosji i Szwecji : analiza porównawcza
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Diagnoza stanu przemysłowego potencjału obronnego i perspektywy jego rozwoju : praca naukowo-badawcza : Nr II.2.25.1.0
Brak okładki
Elastyczność struktur organizacyjnych Sił Zbrojnych RP : praca naukowo-badawcza : II.2.10.2.0
Rola zewnętrznych zasobów logistycznych w realizacji zadań logistycznych w ramach ćwiczeń dowódczo-sztabowych
Brak okładki
Program kształcenia : studia trzeciego stopnia - doktoranckie, forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2020/2021
Brak okładki
Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący w Akademii Sztuki Wojennej : załącznik do Uchwały Nr 67/2012 Senatu Akademii Obrony Narodowej
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Współpraca cywilno-wojskowa w zarządzaniu kryzysowym : rozprawa doktorska / Grzegorz Koń ; pod kier. nauk. Andrzeja Polaka ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia
Brak okładki
Polska sztuka wojenna od X wieku do końca II wojny światowej : opracowanie zbiorowe
Brak okładki
Przygotowanie rozprawy doktorskiej
Brak okładki
Przygotowanie policjantów do udzielania pierwszej pomocy : rozprawa doktorska
Brak okładki
Organizacja i funkcjonowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego na przykładzie województwa podlaskiego : rozprawa doktorska
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
GDPR : how to achieve and maintain compliance
Brak okładki
Research methods for cyber security
Brak okładki
Cyber security intelligence and analytics. Set 2
Cyberspace sovereignty : reflections on building a community of common future in cyberspace
Brak okładki
Cyberspace : risks and benefits for society, security and development
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
arys organizacji i działania bojowe Ludowego Wojska Polskiego w latach 1943-1945"
Brak okładki
Plan przeprowadzenia dywizyjnego, taktycznego ćwiczenia dowódczo-sztabowego na mapach : część opisowa : [ćwiczenie inspekcyjne]
Brak okładki
Organizacja obrony przed bronią masowego rażenia w tyłach armii w operacji zaczepnej
Brak okładki
Wzory dokumentów dowodzenia tyłami frontu. Zeszyt nr 3,
Brak okładki
Przemiany doktryny społecznej współczesnego katolicyzmu : (tendencje w kościele katolickim)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store