• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Żywią i bronią" : tablica pamiątkowa na kolegiacie garwolińskiej i jej znaczenie
Przygotowanie komponentu lądowego do udziału w operacjach poza granicami kraju w latach 1953-2012
Wszystko o wykryciu Skorpiona... : nieco o milicji, bezpiece, policji i polityce
Psychologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa żołnierzy - uczestników misji poza granicami kraju
Technologia i utrzymanie dróg samochodowych a bezpieczeństwo transportu lądowego
 
Akademia Sztuki Wojennej
Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej jako źródło zagrożeń dla krajów bałtyckich i ich wpływ na bezpieczeństwo Polski : rozprawa doktorska
Album szkiców taktycznych
Funkcjonowanie Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych w Rzeczypospolitej Polskiej
Brak okładki
Regulamin kursów w Akademii Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, specjalność: ochrona i obrona narodowa, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacyjne, forma studiów: stacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
laws of robots : crimes, contracts, and torts
Brak okładki
Data protection in the Internet
Brak okładki
Chinese information war : espionage, cyberwar, communications control and related threats to United States interests
Brak okładki
Managing cyber attacks in international law, business, and relations : in search of cyber peace
Cyberprzestępstwa seksualne na szkodę małoletniego w polskim i amerykańskim porządku prawnym
 
Biblioteka StratCom
Platforma przeciwdziałania dezinformacji - budowanie odporności społecznej : badania i edukacja
Komunikowanie polityczne w Rosji : specyfika dyskursu prezydenckiego
Trendy cywilizacji informacyjnej : nowy technototalitarny porządek świata
Rozpoznanie ze źródeł otwartych : DD-2.9(A)
Brak okładki
Kompetencje komunikacyjne kadry kierowniczej w organizacjach zhierarchizowanych
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Zwalczanie sił destabilizacyjnych w operacjach reagowania kryzysowego : rozprawa doktorska
Brak okładki
Brak okładki
Słownik pojęć telekomunikacji w zastosowanich cywilnych i wojskowych
Brak okładki
Współpraca cywilno-wojskowa (CIMIC) w NATO : skrypt wykładu
Brak okładki
Obrona terytorialna w realizacji zadań państwa gospodarza : pk. "Gospodarz". Cz. 1,
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Aneks do rozprawy doktorskiej : załącznik nr 1 do rozprawy doktorskiej pt. "Podsystem informatyczny przetwarzania informacji o siłach i środkach rozpoznania wojskowego Sił Zbrojnych PRL dla szczebla Sztabu Generalnego Wojska Polskiego"
Brak okładki
rganizacja łączności w dywizjonie rakiet taktycznych w działaniach bojowych" : skrypt wykładu
Brak okładki
Organizacja eksploatacji techniki lotniczej : skrypt
Brak okładki
Zasady organizacji i prowadzenia forsowania przeszkód wodnych przez pułk : (skrypt)
Brak okładki
Myśl przewodnia do ćwiczenia dowódczo-sztabowego nr 315 : działania bojowe dywizji w powietrzno-morskiej operacji desantowej
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store