• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Konteksty praktyczne i teoretyczne informacji w organizacji
Marian Małowist i krąg jego uczniów : z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce
Harvard business reviev : podręcznik zarządzania projektami : jak rozpoczynać, prowadzić i nadzorować udane projekty
Innowacyjność małego przedsiębiorstwa
Wsparcie inżynieryjne w operacjach połączonych : DD-3.12(C)
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
 
Biblioteka StratCom
Symbole i społeczeństwo : szkice z socjologii interpretacyjnej
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Kultura bezpieczeństwa informacyjnego w środowisku walki o przewagę informacyjną
Efektywna komunikacja w zespole
Komunikowanie się we współczesnym świecie
 
Akademia Sztuki Wojennej
Doskonalenie systemu informacyjnego zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu : rozprawa doktorska
Program nauczania kursu przekwalifikowania : przekwalifikowanie do realizacji zadań w zakresie problematyki kadrowej, ewidencji wojskowej, zagadnień mobilizacji, uzupełnienia potrzeb mobilizacyjnych oraz administrowanie zasobami osobowymi : (kod 9101021) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
Brak okładki
Wykorzystanie doświadczeń czołowych armii NATO w procesie doskonalenia kooperacji logistycznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z podmiotami zewnętrznymi : praca naukowo-badawcza
Brak okładki
Zdolności WRiA do realizacji zadań z użyciem amunicji precyzyjnej i specjalnej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.9.2.0
Brak okładki
Karty przedmiotów : studia pierwszego stopnia : kierunek: lotnictwo, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Wpływ centrów logistycznych na rozwój regionu na przykładzie powiatu piotrkowskiego : praca magisterska
Brak okładki
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w instytucjach sektora publicznego : rozprawa doktorska
Brak okładki
Strukturyzacja treści a efekty szkolenia pododdziałów łączności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Brak okładki
Kształtowanie wizerunku Policji : rozprawa doktorska
Brak okładki
Sprawozdanie z ćwiczenia : działania wojsk w stanie kryzysu i wojny "Pierścień 12"
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Digital governance : leading and thriving in a world of fast-changing technologies
Contemporary issues in international law : environment, international trade, information technology and legal education
Brak okładki
laws of robots : crimes, contracts, and torts
Brak okładki
Ashworth's principles of criminal law
Brak okładki
death of the Gods : the new global power grab
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Bojowe środki zapalające : (skrypt)
Brak okładki
Zbiór prac Akademii 3(38)
Brak okładki
Określenie ilościowo-jakościowego stosunku sił obrony przeciwlotniczej do środków napadu powietrznego oraz jego wykorzystanie na szczeblu operacyjnym : rozprawa doktorska
Brak okładki
Ogólne zasady organizacji i prowadzenia ćwiczeń na mapach na szczeblach taktycznych : (skrypt opracowany metodą programowaną)
Brak okładki
Zbiór zadań dydaktycznych na rok szkolny 1966/67 : dla słuchaczy: I Kursu Wojsk Lądowych, III Kursu Wojsk Lądowych, IV Kursu WRiA, Kursu Operacyjnego, WKDO Kwatermistrzostwa
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store