• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków wojskowych
Potęga narracji : narodowe mity (geo)polityczne Rosji w kontekście bezpieczeństwa informacyjnego
Polscy wynalazcy
Sedno strategii : jak lider może stać się strategiem
Dekompozycja współczesnego parlamentaryzmu
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
 
Biblioteka StratCom
Międzynarodowe aspekty mass mediów
Wpływ wykorzystania mediów społecznościowych w służbie propagandy ISIS na bezpieczeństwo i porządek publiczny : rozprawa doktorska
Web 2.0. : szanse i zagrożenia
Zmiany medialne i komunikacyjne : media, wizerunek, biznes
Medialne obrazy wroga
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program kształcenia : studia podyplomowe : kierunek: turystyka historyczno-militarna : forma studiów: niestacjonarne, KOD: 1101150, okres studiów: 2015/2016
Brak okładki
Charakter współczesnych zagrożeń militarnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.31.1.0
Brak okładki
Karty przedmiotów do programu kształcenia studiów pierwszego stopnia : kierunek: logistyka, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Program kształcenia : Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne : forma studiów: stacjonarne, okres studiów: cztery semestry
Program nauczania : kurs doskonalący żołnierzy zawodowych sekcji logistyki S-4 sztabu oddziału : (kod 8101092) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucji publicznej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.10.3.0
Brak okładki
Ekonomika wojskowa i logistyka wojskowa : podobieństwa i różnice : materiały z sympozjum
Brak okładki
Przygotowania obronne formacji uzbrojonych na przykładzie policji w Polsce : rozprawa doktorska
Brak okładki
Obrona przeciwlotnicza wojsk
Brak okładki
Metody i style (techniki) dowodzenia
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Autonomous systems and the law
Brak okładki
Cybersecurity in Germany
Brak okładki
Industrial network security : securing critical infrastructure networks for smart grid, scada, and other industrial control systems
law and autonomous vehicles
Brak okładki
evolution of the trinity : a 21st century hybrid war theory
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Węzłowe problemy planowania, przygotowania i wykonania przez wojska anglo-amerykanskie morskiej operacji desantowej na terenie północnej Francji 6.06 - 24.07.1944 rok
Brak okładki
Węzłowe problemy OPL Wojsk I OK w Wielkiej Wojnie Narodowej ZSRR w latach 1944-1945 : (materiały do seminarium)
Brak okładki
Doskonalenie użycia technicznych środków dowodzenia w procesie kierowania zabezpieczeniem tyłowym armii : rozprawa doktorska
Brak okładki
Współczesne założenia i organizacja systemu OPK, system OPK PRL
Brak okładki
Problemy zastosowania informatyki w systemie kierowania procesami badawczymi w Akademii Sztabu Generalnego WP : rozprawa doktorska
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store