• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Informacja i psychologia : na wojnie nowej generacji
Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego
Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku : relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym. T. 2
Współpraca strategiczno-polityczna i gospodarcza w regionie Azji i Pacyfiku po zakończniu zimnej wojny
Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków wojskowych
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
 
Biblioteka StratCom
Brak okładki
Kompetencje komunikacyjne kadry kierowniczej w organizacjach zhierarchizowanych
Medialne (r)ewolucje a komunikowanie społeczne
Nienawiść sp. z o. o. : jak dzisiejsze media każą nam gardzić sobą nawzajem
Współczesne media : przemoc w mediach. T. 2
Bulletin. 1/2022
 
Akademia Sztuki Wojennej
Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Brak okładki
Innowacyjne rozwiązania w zakresie systemów informatycznych zarządzania i dowodzenia : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.17.2.0
Brak okładki
Koncepcja przygotowania zawodowego obsady organów dowodzenia do funkcjonowania na stanowiskach dowodzenia w uwarunkowaniach sieciocentrycznych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.5.3.0
Program nauczania kursu przekwalifikowania : przekwalifikowanie kandydatów na stanowiska w korpusie osobowym logistyki : (kod 9101010) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia : kierunek: obronność, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Narzędzia informatyczne w kształceniu na odległość w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Kierunki przeobrażeń pola walki : (wykład)
Brak okładki
Wojskowo-geograficzna charakterystyka Ukrainy
Brak okładki
Działania psychologiczne w operacjach wojsk lądowych : studium teoretyczne
Brak okładki
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Deviance in social media and social cyber forensics : uncovering hidden relations using open source information (OSINF)
Brak okładki
Confronting cyberespionage under international law
Cyber security : critical infrastructure protection
Brak okładki
ISO 22301 : a complete guide - 2019 edition : practical tools for self-assessment
Brak okładki
International conflict and cyberspace superiority : theory and practice
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Program szkolenia kadry dowódczo-sztabowej i technicznej w zakresie wykorzystania zestawu środków pzsdw zt : (wariant) : tłumaczenie z języka rosyjskiego : (M-023)
Brak okładki
Organizacja i prowadzenie rozpoznania powietrznego przez DLSzR : [skrypt]
Brak okładki
Przetwarzanie informacji radiolokacyjnej na stanowisku dowodzenia batalionu radiotechnicznego OPK w systemie foniczno-ręcznym : skrypt
Brak okładki
Próba zarysu struktury ogólnej teorii dowodzenia
Brak okładki
Organizacja i planowanie walki radioelektronicznej w natarciu dywizji (Dz, DPanc) : konspekt wykładu
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store