• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Jak kierując ludźmi unikać porażek i powielać sukcesy
Metodyka oceny sytuacji skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych : DU-3.8.1.5(F)
Wybrane metody inżynierskie w bezpieczeństwie wewnętrznym
Systemy ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe. T. 7
Cyberjutsu : cyberbezpieczeństwo dla współczesnych ninja
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
 
Biblioteka StratCom
Nienawiść sp. z o. o. : jak dzisiejsze media każą nam gardzić sobą nawzajem
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego
Komunikacja interpersonalna i masowa : wybrane teorie i praktyki
CyberPlemiona : analiza zachowań użytkowników Facebooka w trakcie kampanii parlamentarnej
Problemy społeczeństwa informacyjnego : elementy analizy, ewaluacji i prognozy
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Zarządzanie ryzykiem skażeń radiologicznych : [praca naukowo-badawcza]
Doskonalenie kompetencji żołnierzy zajmujących stanowiska kierownicze w wojskowych komendach uzupełnień : rozprawa doktorska
Brak okładki
Program Kursu Przygotowania Kadr Wojskowej Służby Zagranicznej : kod: 8101045 : forma kursu: stacjonarny, okres: 01.02.2017 r. - 30.06.2017 r
Brak okładki
Program kształcenia : studia podyplomowe : zarządzanie bezpieczeństwem informacji, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018
Brak okładki
Koncepcja przygotowania zawodowego obsady organów dowodzenia do funkcjonowania na stanowiskach dowodzenia w uwarunkowaniach sieciocentrycznych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.5.3.0
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Infrastruktura logistyczna w organizacji imprezy masowej na przykładzie Open'er Festival : praca magisterska
Brak okładki
Perspektywy unowocześnienia technologii transportowych w procesie przeładunkowym : praca licencjacka
Brak okładki
Współczesne koncepcje walki informacyjnej
Brak okładki
Proces dowodzenia w wybranych armiach państw NATO : (materiał pomocniczy)
Brak okładki
Zdolności wojsk lądowych w przeciwdziałaniu improwizowanym urządzeniom wybuchowym : rozprawa doktorska
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Digital governance : leading and thriving in a world of fast-changing technologies
Brak okładki
Hegemony and world order : reimagining power in global politics
Brak okładki
Public international law of cyberspace
Brak okładki
Cyber risk quantification : the Ultimate Step-By-Step Guide : practical tools for self assessment
Bezpieczeństwo działań w cyberprzestrzeni : wybrane aspekty. T. 1,
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Obrona cywilna PRL
Brak okładki
Marsze i regulacja ruchu
Brak okładki
Studium taktyczno-operacyjne potrzeb i możliwości wykorzystania samolotów I-22MS w Siłach Zbrojnych PRL. Cz.1,
Brak okładki
Organizacja współdziałania na okres przegrupowania wojsk frontu do rejonów wyjściowych
Brak okładki
Ogólne zasady prowadzenia rozpoznania kosmicznego według poglądów amerykańskich
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store